” Διαπολιτιστικός Ρουμανο-Ελληνικος Σύλλογος “DACIA”

Asociatia DACIA (2)
Anunt!
August 2, 2016
La Atena a avut loc deschiderea oficiala a Asociatiei Interculturale Romano-Elene DACIA si a Scolii de Limba Romana
September 20, 2016

 

Περιγραφή:
Ο Σύλλογος ιδρύθηκε με την επωνυμία “Διαπολιτιστικός Ρουμανο-Ελληνικος Σύλλογος “DACIA”
Ο σκοπός του Συλλόγου είναι η ανάπτυξη και η ενδυνάμωση των σχέσεων φιλίας των Ρουμάνων που ζουν στην Ελλάδα, είτε
ελληνικής είτε άλλης εθνικότητας.
Επίσης άλλοι σκοποί του Συλλόγου είναι:
Η οργάνωση μορφωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων καθώς και η καλλιέργεια εθίμων και παραδόσεων.
Για την επίτευξη των σκοπών του, ο”Διαπολιτιστικός Ρουμανο-Ελληνικος Σύλλογος “DACIA” θα χρησιποποιήσει όλα τα κατάλληλα μέσα, όπως:
Μαθήματα ρουμανικής και ελληνικής γλώσσας κουλτούρας και πολιτισμού, οργάνωση διαφόρων πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκδρομές, σεμινάρια και εκδόσεις εντύπων.

Στοιχεία επικοινωνίας
asociatia_dacia@yahoo.com
Τηλ: +30 6934878916

Impressum
O “Διαπολιτιστικός Ρουμανο-Ελληνικος Σύλλογος “DACIA” είναι ένας πολιτιστικός και μορφωτικός σύλλογος που ασχολείται με την προαγωγή της γλώσσας της κουλτούρας και των παραδόσεων.